Taloustietoa

Eezyn avainluvut

Seuraavassa taulukossa esitetään Eezy-konsernin tietoja vuosilta 2018-2020.

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu1.10.–
31.12.2020
1.10.–
31.12.2019
Muutos %1.1.–
31.12.2020
1.1.–31.12.2019Muutos %1.1.-31.12.2018
Tuloslaskelman tunnusluvut       
Liikevaihto43 42165 634-34 %190 637169 78412 %81 698
Käyttökate (EBITDA)3 4054 183-19 %13 49512 5867 %10 070
Käyttökateprosentti7,8 %6,4 %7,1 %7,4 %12,3 %
Liikevoitto1 4722 290-36 %5 5658 022-31 %8 154
Liikevoittoprosentti3,4 %3,5 %2,9 %4,7 %10,0 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2906041 2903 777 

1 077

Käyttökatteeseen vaikuttavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät2906047593 777 

 

1 077

Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)3 6954 787-23 %14 25416 363-13 % 

11 146

Oikaistu käyttökateprosentti8,5 %7,3 %7,5 %9,6 %13,6 %
Oikaistu liikevoitto1 7622 894-39 %6 85611 799-42 %9 230
Oikaistu liikevoittoprosentti4,1 %4,4 %3,6 %6,9 %11,3 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,020,050,110,25 

0,38

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,020,050,110,25 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, laimentamaton, kpl24 849 37524 849 37524 849 37518 296 109 

 

 

10 559 819

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, laimennusvaikutuksella, kpl25 039 28324 870 25524 997 33218 301 372 

 

 

Osakemäärä kauden lopussa, kpl24 849 37524 849 37514 799 198