Ajantasainen koulutus on asiantuntijuuden edellytys

Taloushallinnon työtehtävät ovat muuttuvan työelämän etulinjassa. Aikaisemmasta työnkuvasta poiketen talousalan ammattilaisilta vaaditaan yhä enemmän asiakaspalveluosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Viime vuosina valmistuneet opiskelijat kaipaavat koulutukseen enemmän valmennusta asiakkaiden kohtaamiseen.

 

Turun ammatti-instituutti (TAI) järjesti maaliskuussa 2019 valmistuneille liiketalouden opiskelijoille paneelikeskustelun. Kaikki osallistuneet neljä panelistia valmistuivat Turun ammatti-instituutista merkonomeiksi muutama vuosi sitten ja löysivät työpaikat taloushallinnon alalta. Silloista koulutustaan he kaikki ovat päivittäneet työn ohessa.

Taloushallinnon työtehtäviä ei perinteisesti ole mielletty asiakaspalvelutehtäviksi, mutta nykypäivänä se on sitä mitä suuremmissa määrin. Panelistit toivovat koulutukselta enemmän valmennusta asiakkaiden kohtaamiseen. Viime kädessä asiakaspalvelun voi oppia kuitenkin vain vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

VMP:n taloushallinnossa kirjanpitäjänä ja maksuliikenneasiantuntija työskentelevä Maiki Haav kertoo yllättyneensä moneen kertaan työn monipuolisudesta.” Aikaisempi mielikuvani hiljaisista ja yksinäisistä työpäivistä heitettiin nopeasti syrjään. VMP-yrittäjät ovat varsin luovia sieluja, joiden monipuoliset kysymykset ovat todella haastaneet osaamistani, mutta sen ansiosta itsevarmuuteni ammattilaisena on kasvanut merkittävästi.”

Asiakkaan auttaminen opettaa lisää itsellekin

Asiakaspalvelutilanteet vaativat jämäkkyyttä vaikeissa tilanteissa ja asiakkaan kuuntelutaitoja. Panelistien mukaan syvempi ymmärrys kirjanpidosta on koko työn perusta. Kirjanpitotaitojen lisäksi ajanhallintaa ja kalenterin käyttöä tulee opetella. Työssä pitää kyetä sietämään asioiden jatkuvaa keskeneräisyyttä. Tarvitaan positiivista asennetta työntekoon, ja myös tietotekniikka ja erityisesti Exelin käyttö tulisi hallita. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että käytännössä työ opettaa tekijäänsä.

VMP:llä työskentelevä Maiki Haav korostaa asenteen arvoa asiakkaan auttamisessa. ”Älä ikinä sano, ettet tiedä, vaan selvitän asiaa. Etsimällä asiakkaan ongelmaan ratkaisua syventää omaa osaamistaan jatkuvasti erilaisten käytännön tilanteiden varalle”.

Myös asiantuntijuus korostuu tulevaisuudessa. Se tarkoittaa taloushallinnonkin alalla erikoistumista johonkin osa-alueeseen, esimerkiksi arvonlisäverotukseen. Vaikka robotiikka on vahvasti tulossa myös taloushallinnon tehtävien hoitoon, pitää työntekijöidenkin osata robottien työtä. Koneen ja järjestelmien apu ei ole aukotonta ja häiriintymätöntä.

Maiki kertoo työskentelevänsä VMP:llä Digikaveri Manun kanssa. ”Manu huolehtii puolestani ostolaskujen siirtämisestä kirjanpitoon ja maksukirjauskansioiden kirjaamisesta. Manulle on annettu sellaisia pakollisia tehtäviä, jotka eivät tuo mitään lisäarvoa kirjanpitäjän työhön. Manu tarvitsee minua esimerkiksi ohjelmistopäivitysten jälkeen, sillä muuttunut ulkoasu tai valikko estää Manua tekemästä hommiaan vanhan kaavan mukaan. VMP:llä robotit on otettu ilolla vastaan ja niiden ansiosta voimme käyttää oman aikamme tuottavampiin töihin.  Manu ja kumppanit kollegoita, joita myös puhutellaan ”hän” eikä ”se”.

 

Vinkiksi nykyisille talousalan opiskelijoille Maiki antaa perusasioiden hallinnan.  ”Kirjanpitäjänkin pitää osata kirjoittaa selkeitä sähköposteja, otsikoida oikein ja hakea tietoa. Kun osaa kertoa lukijalle perusasia selkeästi ja perustella miksi mitäkin tehdään, on paljon helpompaa lähteä syventää omaa ja asiakkaan osaamista.

 

Kuvassa paneelikeskustelijat Juuso Varttinen (kirjanpitäjä Finvoicer Group Oy), Henrica Appel (talousasiantuntija Tilitoimisto Lehtimäki Oy), Emmi Villanen (palkka-asiantuntija Kunnan Taitoa Oy) ja Maiki Haav (maksuliikeasiantuntija ja kirjanpitäjä VMP Varamiespalvelussa).

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu täällä (http://www.turkuai.fi/uutinen/2019-03-14_millaista-taloushallinnon-tyo-nyt-ja-tulevaisuudessa). Paneelikuva ja teksti Turun ammatti-instituutti TAI ja Lea Froloff.