Asiakaskokemuksesta kilpailuetua henkilöstöpalvelualalle – VMP yhtenäistää yritystensä asiakaskokemusmittareita

VMP Oyj:n liiketoimintojen keskeisimpiä teemoja on parhaan asiakaskokemuksen tuottaminen. VMP Varamiespalvelu on viime vuosina tutkinut asiakaskokemustaan menestyksekkäästi NPS-mittarin avulla. Sama jatkuvan ja osallistavan mittauksen formaatti jalkautettiin ensimmäiseksi VMP-yhtiön viime vuoden vaihteessa ostamaan Enjoyhin.

Hotelli-, ravintola- ja kahvilamaailman henkilöstövuokraus- ja rekrytointiosaaja Enjoy käynnisti asiakaskokemuksensa mittaamisen ymmärtääkseen asiakkaitaan ja kehittääkseen toimintaansa. Enjoyssa on tunnistettu kilpailuetuina mm. työntekijäasiakkaiden korkea yhteishenki ja työviihtyvyys, samalla kun yritysasiakkaiden palaute asiakaskokemuksesta on ollut varsin positiivista. Avoimet keskustelut ja asiakaspalautteet ovat kuitenkin kaivanneet rinnalleen systemaattista mittausjärjestelmää ja konkreettisen lähtötason tuloksia.

Työntekijöille ja yritysasiakkaille toteutettu kyselyyn osallistuttiin aktiivisesti. Tutkimustulokset osoittivat mielikuvat todeksi, sillä työntekijäasiakkaiden suositteluhalukkuus nousi huomattavan korkealle tasolle – NPS 48 (vastaajia 224, Net Promoter Score). Yli 60 % vastaajista palkitsi Enjoyn arvosanalla 9 tai 10. Työntekijäasiakkaat kiittelivät erityisesti palkanmaksun toimivuutta (8.9) ja työsopimuksiin liittyvien asioiden selkeyttä.

Työelämän murros haastaa pohtimaan suhtautumistamme työhön

VMP-yhtiö on tunnistanut strategiassaan vahvasti työelämän murroksen, joka näkyy erityisesti nuoremman sukupolven suhtautumisessa työhön. Myös Enjoyn NPS-tutkimustulokset ovat linjassa yleisten työllistymisen trendien kanssa. Lähes 50 % vastaajista kokee oman elämäntapansa vaativan siihen mukautuvaa työtä. Lähes 20 % arvostaa eniten itse työtä ja siitä saatavaa palkkaa kun 15 % taas kokee hyvän työporukan ja työhön liittyvät sosiaalisuuden tärkeimpänä työhön suhtautumisessaan.

”Perinteisestä työelämän mallista poikkeavien ajatusten huomioiminen nykyajan työelämän kehittämisessä on tärkeää. Ei ole vain yhtä tapaa tehdä työtä tai olla työsuhteessa – perinteisen uran luomisen rinnalla ja ohessa on monia vaihtoehtoja aina oppisopimuskoulutuksista, keikkatöistä itsensä työllistämiseen. Kaikkia näitä malleja pyrimme Enjoylla yhdistämään mielekkäästi ja samalla kanavoimaan VMP-konsernin palvelut työntekijöidemme ja yritysasiakkaidemme eduksi”, kommentoi Enjoyn toimitusjohtaja Olli Tuominen.

Enjoy pyrkiikin markkinajohtajaksi mm. uudenlaisten työllistymistä tukevien mallien aktiivisimpana kehittäjänä alallaan. Asiakaskokemukseen panostaminen, työntekijöiden ja yritysasiakkaiden tuntemus auttavat työtä ja tekijää kohtaamaan, mutta takaavat myös uusien palvelumallien vastaavan todelliseen kysyntään. Todisteina tästä Enjoylla ovat menestyksekkäät avaukset kuten lapin matkailupulaa helpottava Kokkeja tuntureille Italiasta -hanke ja erilaiset koulutuskonseptit.

 

Lue tarkemmin Enjoyn tuloksista:

Asiakaskokemuksen mittaaminen ja kehittäminen polkaistu käyntiin Enjoyssa

Vahva suosittelu nousi esiin Enjoyn asiakaskokemusmittauksessa