Euroopan Unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen valmistautuminen VMP Group yrityksissä

VMP Group on suomen johtava henkilöstöpalvelualan yritys, johon kuuluvat VMP Varamiespalvelu, Personnel, Romana, Staff Plus, Eezy ja Alina.

Alla kerromme lyhyesti valmistautumisestamme tulevaan tietosuojasääntelyn muutokseen. Mikäli teille herää kysymyksiä aiheeseen liittyen, ottakaa yhteyttä meihin sopimuksemme mukaisen yhteyshenkilön kautta.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018

Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietojen käsittelyssä käytetään vain sellaisia kumppaneita, jotka noudattavat tietosuoja-asetusta, etenkin toteuttamalla asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet tietosuojan ja tietoturvan riittävän tason varmistamiseksi.

Kaikki VMP Group yritykset noudattavat toiminnassaan tietosuoja-asetusta. VMP Group yritykset myös edellyttävät asetuksen vaatimukset täyttävää tietosuojan ja tietoturvan tasoa kaikilta henkilötietoa käsitteleviltä kumppaneiltaan. Jokaisen em. tahon kanssa laaditaan kirjallinen sopimus asiasta asetuksen soveltamisen alkuun mennessä.

Yhteyshenkilö tietosuoja- ja tietoturva-asioissa

Kyseessä olevan yrityksemme yhteyshenkilö tietosuoja- ja tietoturva-asioissa on sopimuksemme mukainen sopimusyhteyshenkilö. Tietosuoja-asioista vastaavina henkilöinä eri yrityksissämme toimivat yrityksittäin nimetyt henkilöt. Lisätietoa asiasta saat sopimusyhteyshenkilöltäsi.

Salassapito

Salassapito toteutuu VMP Group yrityksissä tietosuoja-ohjeistuksen ja työntekijöiden tietosuojakoulutuksen kautta. Kaikki toimihenkilömme on koulutettu tietosuoja-asetuksen mukaisiin periaatteisiin ja käytäntöihin. Yrityksissämme on työntekijöiden käytössä kirjallinen ohjeistus henkilötietojen käsittelyä koskien. Kaikkien työntekijöidemme kanssa on solmittu salassapitosopimus.

Henkilötietojen turvallinen käsittely ja tietoturvallisuus

Pidämme yllä hyvää tietoturvan tasoa ja käytämme henkilötietojen käsittelyssä vain luotettavia järjestelmätoimittajia ja yhteistyökumppaneita. Hallitsemme tietojärjestelmien muutosprosesseja kirjallisella ohjeistuksella politiikkatasolta yksityiskohtaiseen ohjeistukseen asti. Tietosuoja- ja tietoturvaorganisaatiomme ulottuu johdosta yksittäiseen työntekijään.

Henkilötietojen käsittely ETA-alueen ulkopuolella

Kaikki henkilötietojen käsittelymme tapahtuu pääsääntöisesti ETA-alueella. Poikkeuksen muodostaa yksi Romanan yhteistyökumppani, joka käsittelee rajattua määrää henkilötietoa Privacy Shield -järjestelmän puitteissa Yhdysvalloissa. Mikäli sopimuksemme mukaisia tietoja käsitellään ETA-alueen ulkopuolella, sovitaan siitä erikseen kirjallisessa sopimuksessamme.

Varautuminen henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin

Olemme varautuneet mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin perustamalla erillisen kriisiorganisaation, jonka toiminnassa on otettu huomioon tiedonantovelvoitteet ja vahinkojen minimointi. Kaikessa toiminnassa pyrimme ensisijaisesti toiminaan ennakollisesti ja estämään loukkaukset.

 

VMP Group lakiasiainjohtaja
Ilpo Toivonen