Helsingin ja Lohjan VMP mukana uuden mallin työllistämishankkeessa

Helsingin ja Lohjan VMP mukana uuden mallin työllistämishankkeessa

– poikkeuksellinen kumppanikollaasi kehittämässä työllistymistä

 

Vuosi 2018 on noussut otsikoihin henkilöstöpalvelualan uusien työllistämispilottien myötä. Marraskuun alussa käynnistyi työllistämis- ja kohtaantohaasteeseen pureutuva kumppanuushanke, jossa ratkaisuja etsitään kuitenkin aikaisempia erikoisemman kumppanikollaasin kanssa.

VMP valikoitui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoiman Tule töihin -hankkeen toteuttajaksi Lohjalla ja Helsingissä. Mukana ovat myös Uudenmaan TE-toimistot erilaisin toimenpitein. Yhteistyö kumppaneiden kesken perustuu yhteiselle arvopohjalle. Kaikki toteuttajat ovat omassa toiminnassa ja yhteisissä hankkeissa sitoutuneita edistämään kestävää ja vastuullista työllistämistä.

Hanketta koordinoiva Jenni Wessman THL:lta kertoo, että tämä hanke on oivallinen osoitus erilaisten osaamisten masuunista ja rohkeista avauksista. Kehittämistyötä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä kasvupalveluiden toimijoiden kanssa sote -puolen vahvan osaajan johdolla.

VMP etsii ja kehittää aktiivisesti uusia työllistämistapoja

VMP on osallistunut viime aikoina lukuisiin työllistämisprojekteihin, jossa kehitellään ja innovoidaan uusia työn tekemisen tapoja. Yleensä vastaavissa hankkeissa myös autetaan yksilöä aidon työpaikan lisäksi kouluttamalla ja vahvuuksia etsien. Tule töihin -hankkeen kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat työttömät työnhakijat, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Kohderyhmän asiakkaat sijoittuvat usein sote- ja kasvupalveluiden välimaastoon, jolloin palveluiden integraation ja toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu. Tästä kentän tarpeesta kumpusi myös idea koostaa uudenlaiset kumppanit ja ydinosaamiset yhteen.

Intoa ja osaamista toteuttajilla riittää, mutta työllistymiseen tarvitaan aikaisempiin kokemuksiin pohjaten myös työkyvyn ja osaamisen tunnistamista sekä työnantajayhteistyötä. VMP tuo vahvan rekrytointi- ja työllistämisosaamisensa mukaan TE-toimistojen ja THL:n kasvupalveluammattilaisten tueksi.

Konkreettiset mittarit ja kovat tavoitteet 

Tule töihin -hankkeen tavoitteena on täyttää sata uutta työpaikkaa, joka tarkoittaa onnistumista joka kolmannelle kohderyhmäläiselle. Hanke saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta, joka arvosti projektissuunnitelman rahoitushaussa alueen parhaimmaksi.

Kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan selkeällä suunnitelmalla, jonka lopputuloksena syntyy palvelutuottaja- ja järjestäjätahon välinen yhteistyön ja työllistämisen malli. Testattu ja ketterästi rakennettu toimintakuvio on mahdollista jalkauttaa hankkeen jälkeen valtakunnalliseen käyttöön ja maksimoida tulokset koko Suomessa.  Onnistuessaan projekti täyttää erinomaisesti myös yhteiskuntavastuun kriteerit.

Lisätietoja:

VMP/Päivi Patala

Erityisasiantuntija ESR-hanke

Puh. 0503112404, paivi.patala@vmp.fi

Hanketta koordinoidaan THL:n uudessa Työelämäosallisuuden edistäminen tiimissä (TED), joka sijaitsee Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikössä (HYDE). Lisätietoja: jenni.wessman(at)thl.fi

Seuraa hanketta twitterissä #tuletoihin