Opinnäytetyö avaa pörssilistautumisen vaikutuksia VMP:n viestinnässä

VMP:n strategiana on auttaa yrityksiä menestymään bisneksessä eri tavoin. VMP:n sisällöntuottaja Katriina Kantosen opinnäytetyö pörssilistautumisen viestintävaikutuksista on julkaistu kaikkien listautumista suunnittelevien yritysten avuksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös helpottaa viestinnän parissa työskentelevien ihmisten valmistautumista pörssilistautumisen viestintään.

Medianomiksi Turun Ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2018 valmistunut Katriina Kantonen toteutti opinnäytetyönsä toimeksiantona työnantajalleen VMP Oyj:lle. VMP-konsernin pörssilistautuminen tapahtui viime kesäkuussa, joten käsitelty aihe on hyvin tuore ja ajankohtainen. Opinnäytetyössä tutkitaan paitsi viestinnällisiä muutoksia yrityksen listautuessa pörssiin, mutta myös erilaisten ohjeiden ja lakien vaikutuksia viestintään.

VMP-konserni on suuri nuorten työllistäjä ja aktiivinen kumppani myös oppilaitoksille. Toimimalla opinnäytetöiden toimeksiantajana VMP antaa opiskelijoiden töille konkreettisen tavoitteen ja kehittää samalla myös omaa toimintaansa.

”Meillä oli ilo saada listautumisprosessimme viestinnän osalta kansien väliin. Katriina on työskennellyt meillä sisällöntuotannon parissa koko listautumisprosessin ajan ja hänellä oli aitiopaikka viestintämuutosten seuraamiseen yhtiön sisällä. Toivomme, että opinnäytetyö auttaa listautumista suunnittelevia yrityksiä valmistautumaan prosessiin ja välttämään yllätykset ja sudenkuopat matkan varrella.” VMP:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Lönnmark kommentoi.

Katriina kertoo yhteistyön VMP.n kanssa olleen varsin mutkatonta. ”Yhteistyö VMP:n kanssa sujui todella hyvin aihesparrauksesta tiedonhakuun. Kaikki olivat innokkaasti valmiita auttamaan opinnäytetyön teossa. Opin paljon ja oli hienoa saada opinnäytetyöhön konkreettinen yritys, jonka kautta tarkastella näitä muutoksia.”

Sijoittajaviestinnän teoksia käytännön tapauksista ei ole kovin runsaasti tarjolla ja tieto saattaa olla aiheeseen perehtyvillä kiven alla. Kantosen opinnäytetyön loppupäätelmissä kehitellään myös tarvetta jatkotutkimukselle.

”Opinnäytetyön tekeminen lisäsi ymmärrystäni pörssin toiminnasta. Kiinnostukseni sijoittajaviestintää kohtaa kasvoi ja olen halukas tutustumaan aiheeseen lisää tulevaisuudessa. Työni jatkotutkimuksena voisi selvittää yritysten saamia sanktioita ja rikkomusten yleisyyttä pörssiyhtiöiden keskuudessa. Lisäksi kasvava sosiaalisen median käyttö sijoittajaviestinnässä olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe.” suunnittelee Katriina.

 

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/157329

Lisätiedot:

 

Katriina Kantonen, VMP Oyj

Sisällöntuottaja,

katriina.kantonen@vmp.fi, puh. 045 675 0548

 

Kirsi Lönnmark, VMP Oyj

viestintä- ja markkinointipäällikkö,

kirsi.lonnmark@vmp.fi, puh. 050 351 9350