Staff Plus vastaa horeca-alan koulutustarpeeseen

Horeca-alaa varjostaa työvoimapula, joka johtuu alalle ominaisesta vuorotyöskentelystä ja työn kausiluonteisuudesta. Staff Plus ja VMP ovat etsineet ratkaisua tarjoamalla täydennyskoulutuksia. Järjestettävät ravintola-alan koulutukset lisäävät työntekijöiden valmiutta ja mahdollistavat uralla etenemisen helposti.

Staff Plussan Hanna Toivola kertoo, että koulutuksia on järjestetty jo vuosia, mutta tämän syksyn RekryKoulutuksessa tehdään valmiimpaa pakettia asiakasyrityksille. Moni Staff Plussan työntekijä ilmaisi mielenkiintoa kouluttautua töihin baaritiskin taakse, jonka vuoksi keväällä 2018 järjestettiin drinkkikoulutus halukkaille.

Suurimmalla osalla on taustalla hyvää kokemusta saliapulaisen ja blokkarin työstä. Tavoitteemme on sitouttamisen lisäksi pidentää ja edistää hyvien tekijöidemme uraa, Moniosaaminen lisää työn vaihtelevuutta ja nostaa motivaatiota,” kertoo Toivola.

Moniosaaminen on nykypäivänä avainsana, jonka avulla yksi työntekijä pystyy tekemään eri työtehtäviä. Monitaitoisuus tuo vaihtelevuutta työntekijän arkeen ja motivoi jatkamaan työssä.

Kahvilassa_J6A8356

 

Perho PRO, TE-toimisto ELY-keskus yhteistyötahoina

“Teemme yhteistyötä Perho PRO:n kanssa. Syksyllä alkaa meidän ja ELY-keskuksen RekryKoulutus, josta aiemmin teoriaosuutta seurasi käytännön yksi pidempi harjoittelu, mutta tuoreessa mallissa koulun penkki ja harjoittelupaikka vuorottelevat hetimmiten. Intensiivistä harjoittelua koulussa on vain kaksi viikkoa ja kolmas viikko ollaan kokonaisuudessaan työelämässä ja sitten jatketaan kaksi päivää koulussa ja kolme päivää käytännön harjoittelussa työssäoppimispaikoilla.”

Uusi malli madaltaa oppilaiden kynnystä kysyä epäselvistä asioista, kun työssä ilmenneet haasteet voidaan käydä läpi heti koulussa maanantaina.

Tämä mahdollistaa hakijoille tutustua alaan ja sen erilaisiin ravintola-konsepteihin. Syksyllä järjestettäviin koulutuksiin teemme erityisen paljon syvää pohjatyötä, jolloin voimme sijoittaa ihmisen oikeaan työpaikkaan, huomioon ottaen hänen uratoiveensa ja työajat, persoonaa unohtamatta. Uusi rytmitys mahdollistaa jatkuvan tuen sekä koulun, että työpaikan näkökulmista,” Toivola kaavailee.

 

Kouluttaminen kilpailuetuna

Toivolan mukaan alalle haluavat kokemattomat saavat koulutuksissa perusvalmiudet ja itsevarmuutta. Oikeiden tekniikoiden ajantasaisuus ja fyysisen työn ergonomian tarkkailu ovat merkittävässä asemassa. Asiakaspalvelussa tulee usein haastavia tilanteita vastaan, joita ei voi etukäteen opetella. Kun käytännön taidot ovat hanskassa, keskittyminen itse tilanteeseen helpottuu.

” Meille hyötyinä koulutuksista ovat ehdottomasti työntekijöiden motivoiminen ja pitkien uramahdollisuuksien tarjoaminen. Työnhakijat kartuttavat uusia taitoja ja monipuolistavat työkokemustaan, mikä mahdollistaa heidän työskentelynsä eri tehtävissä. Työnantajana saamme paitsi uusia resursseja kysytyille aloille, mutta koulutus myös sitouttaa tekijämme meihin tehokkaasti.”

Haakukat_ja_muut_1200x630
Horeca-ala toimii avaimena kansainvälisyyteen

Horeca-ala tarjoaa esimerkiksi välivuoden pitäjille monipuolisia työtehtäviä erilaisissa asiakasyrityksissä, mukavia työyhteisöjä sekä mahdollisuuden kehittää sosiaalisia taitoja. Joustavat työajat mahdollistavat esimerkiksi pääsykokeisiin lukemisen. Hanna Toivola muistuttaa, että ala on kansainvälinen ja työkokemus parantaa työllistymisen mahdollisuutta myös maailmalla.

“Kannustamme palkkaamaan enemmän englanninkielistä työvoimaa. Valmiit ammattilaiset odottavat työkutsuja esimerkiksi hotellien aamiaisvuoroihin. Perehdytysmateriaalit ovat vielä toistaiseksi vain suomeksi, jolloin työvuorot jäävät täyttymättä. Englanninkieliset koulutusmateriaalit palvelisivat muutenkin tarkoitustaan, koska kielitaiton merkitys kansainvälistyvässä ja turistien täyttämässä Suomessa on huomattavasti kasvanut.”

 

Lisätietoja: Hanna Toivola, avainasiakaspäällikkö Staff Plus, Puh. 044 502 0031, hanna.toivola@staffplus.fi

telogopPRO_merkki