TYÖKYVYN KEHITTÄMINEN ON YHTEISTYÖTÄ – Eteran Työkykypalkinto VMP Varamiespalvelulle

Keskinäinen vakuutusyhtiö Etera palkitsi torstaina 21.9. vuoden 2017 Työkyky-palkinnon voittajan. Viiden työkykyä ansiokkaasti edistäneen finalistiyrityksen keskuudesta voittajan valitsi MTV Uutisten päätoimittaja Merja Ylä-Anttila.

 Vuosittain jaettavan ansion kriteereiksi tänä vuonna valikoituivat Eteran mukaan erityisesti suunnitelmallisuus sekä tuloksekas työ työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. VMP Varamiespalvelu valikoitui voittajaksi viiden finalistin joukosta. Mukana loppumetreillä olivat Aallon Tilitoimisto OyAlfons Håkans OyArjessa Oy ja KPMG Oy Ab. Kilpailun tuomari Merja Ylä-Anttila tutustui yritysten toimintaan myös vierailemalla toimipisteissä ympäri Suomea. Eri aloilla ja kaupungeissa toimivat yritykset huolehtivat kaikki omasta henkilöstöstään hyvin erilaisin keinoin.

 Kiitos panoksestasi – työtämme ja tuloksiamme arvostettiin

Työssä ja elämässä jaksaminen/ viihtyminen/hyvinvointi on kiinni itsestä, sitä ei voi tehdä toisten puolesta. Palkinto on kiitos VMP:läisille, jotka ovat pitäneet huolta omasta hyvinvoinnistaan ja tukeneet työkavereitaan viihtymistyössä.
Perinteisesti työelämässä kehitetään ja mitataan jaksamista. Suuri osa työntekijöistä kuitenkin on tyytyväisiä, että on työtä ja erittäin monet jopa pitävätkin työstään. VMP Groupissa tavoitteenamme on muuttaa työelämää. Asenteella on iso merkitys näissä asioissa, koko paketti kiteytyy kampanjasloganiin ”Älä jaksa. Viihdy.”

 eterapalkinto

Palkintoa noutamassa vas. Piikka Tarkka johdon assistentti, Matti Vuohiniemi HR-johtaja ja oikealla Johannes Setänen Head of Customer Experience

 

Paljon on vielä mahdollisuuksia

Tavoitteena on jatkossakin kerätä tietoa henkilöstön tarpeista ja rohkaista tarttumaan mahdollisuuksiin edistää ja ylläpitää omaa viihtymistään.

Sentica Partnersin tulo enemmistöosakkaaksemme lisää entisestään voimavaroja ja osaamista kehittyä yrityksenä. Tavoitteena on kehittää suomalaista työelämää askel kerrallaan.

Lisätiedot:

Matti Vuohiniemi, HR-johtaja, 040 307 5005, matti.vuohiniemi@vmp.fi

 

Lue finalistiesittelymme Eteran sivuilta: http://www.etera.fi/muutpalvelut/uutishuone/#/news/vmp-eteran-tyoekykypalkintofinalisti-2017-vuokratyoentekijaen-hyvinvoinnista-huolehtii-kaksi-tyoeyhteisoeae-ja-esimiestae-256940