Työllisyyspalveluiden valinnanvapaudesta vauhtia nuorten työllistymiseen

VMP tarjoaa nuorille valmennuksen lisäksi työpaikkoja

Henkilöstöpalvelualan yritys VMP on voimalla mukana talkoissa nuorten työurien tukemisessa ja koulutuspolkujen löytämisessä. VMP tarjoaa nuorille työllistymispalveluita valinnanvapauskokeilun myötä kahdeksalla ELY-keskusalueella kesällä käynnistyvissä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamissa Nuoret töihin!- ja Nuoret kohti töitä! -hankkeissa.

Valinnanvapauskokeilun myötä nuoret voivat valita VMP:n työllistymispalveluja Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissa. Myös muualla Suomessa VMP on tiiviisti mukana nuorten palveluja tuottavassa verkostossa nuorten työllistäjänä. VMP:n vahvuus on, että se pystyy henkilökohtaisen valmentamisen lisäksi aidosti tarjoamaan myös työtä.

– Olemme valtakunnallinen ja paikallinen toimija. Tunnemme alueen työmarkkinat, ja toisin kuin useimmat palveluntuottajat, me pystymme myös tarjoamaan työpaikkoja nuorille, kertoo VMP konsernin julkisen sektorin toimialajohtaja Tari Solla.

Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä 15 miljoonaa euroa rahaa alle 30-vuotiaille tarkoitettuihin tulosperusteisiin ostopalveluihin. Palveluiden piiriin pyritään saamaan 10 000 nuorta. Kohderyhmänä ovat etenkin sellaiset nuoret, joiden polku työmarkkinoille ei ole kulkenut suorinta reittiä.

– Tukea tarvitsevia nuoria auttamalla voidaan taata työvoiman saanti ja hyvinvoiva yhteiskunta myös jatkossa, painottaa VMP konsernin julkisen sektorin liiketoimintajohtaja Heikki Ruohonen.

Nuoret töihin! -hankkeen palvelujen avulla alle 30-vuotiaita autetaan ja rohkaistaan työn löytämisessä tai yrittäjäksi ryhtymisessä. Esimerkiksi tutkinnon suorittaneet, työttömät nuoret kuuluvat tähän ryhmään. Nuoret kohti työtä! -hankkeessa tuetaan alle 30-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osallisuutta, rohkaistaan kouluttautumaan ja autetaan työllistymään. Tässä joukossa ovat esimerkiksi ne nuoret, joilla ei vielä ole tutkintoa. VMP tekee myös yhteistyötä oppilaitosten ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen nuorta autetaan koulutuspolulla, peilataan kokemuksia ja voidaan olla apuna esimerkiksi harjoittelupaikan hakemisessa.

– Panostamme nuorten koulutus- ja urapolkujen tukemiseen. Jo yläkouluikäisille meillä on nyt kolmatta kesää käytössä kesäduuniseteli, joka mahdollistaa työelämään tutustumisen, Solla valottaa.

Nuoret töihin!- ja Nuoret kohti töitä! -hankkeiden palveluntarjoajana VMP haluaa tarjota nuorille yksilöllisiä, kestäviä urapolkuja. Nuoren tilanteesta ja tarpeesta riippuen ohjausta annetaan koulutus-, työllistymis- tai yrittäjäpolulle. Tuomalla työn ja tekijät yhteen ja kannustamalla omannäköisen uran luomisessa VMP pyrkii rakentamaan kestävää työelämää.

– Hyvät työelämäkokemukset auttavat pysymään yhteiskunnan tekemisessä kiinni. Näin voimme saada nuoret aktiivisiksi osallisiksi yhteiskunnassa ja voimme ehkäistä syrjäytymistä, Ruohonen muistuttaa.

 

Lisätiedot:

Heikki Ruohonen, heikki.ruohonen@vmp.fi, 040 142 9752

Tari Solla, tari.solla@vmp.fi, 040 849 7981

 

­­­­­­­

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä.  VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa ja sillä on rekrytointipisteet Virossa ja Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Staffplus-, Personnel-, Romana Mangement-, Eezy- ja Alina-brändit.