VMP etsii aktiivisesti uusia työllistämisen keinoja

VMP Urapalvelu järjesti Tule Töihin kehityshankkeen tiimoilta 6.11.2019 yrityksille suunnatun tapahtuman työllistämisen uudistamiseksi, jotta tukea tarvitsevat työnhakijat kohtaavat työnantajat. Tule Töihin hankkeessa kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Uudenmaan TE-palvelun kanssa uudenlaisia keinoja työllistämiseen. Tapahtumassa oli paikalla yrityksiä, julkisen sektorin osapuolia, henkilöstöpalvelualan toimijoita ja liiton edustajia.

Tapahtuman pääpuhujana oli työministeri Timo Harakka, joka korosti uudenlaisten rekrytointitapojen merkitystä osatyökykyisten työllistämisessä ja työllisyysasteen nostamisessa. Osatyökykyisten osuus työttömistä on tällä hetkellä erittäin suuri. ​Vapailla markkinoilla olevien työnhakijoiden määrä on voimakkaassa laskussa. Samaan aikaan yritykset kuitenkin painiskelevat kohtaanto-ongelmien kanssa. Osatyökykyisten työllistämispotentiaali on saatava yritysten käyttöön työllistämisasteen nostamiseksi ja kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Ministeri nosti esiin Tule Töihin -hankkeessa onnistuneesti tehdyn julkisen ja yksityisen työnvälityspalvelun yhteistyön.

Pekka Hyysalo

Pekka Hyysalo esiintyi tapahtumassa kertoen oman tarinansa haasteiden kautta uuteen uraan johtaneesta polustaan. Pekan vaikuttavassa esityksessä korostui osatyökykyisten osaamispotentiaali, joka tekee heistä hyviä työntekijöitä. Pekan esiintyminen oli erittäin mielenpainuva ja merkityksellinen. VMP Urapalvelun Heikki Ruohonen puhui vallitsevasta taloustilanteesta, josta on nähtävissä avoimien työpaikkojen määrän nousu, työttömien työnhakijoiden määrän laskeminen kaikissa ikäryhmissä ja ammatteihin luokittelemattomien työttömien määrän kasvu.

Päivi Patala VMP- Urapalvelusta esitteli yrityksille suunnatun palvelumalin, jonka avulla tarjotaan yrityksille valmennettuja työnhakijoita työntekijöiksi, tarjotaan tukea työnkuvien määrittelyyn, rekrytointiprosessiin, tukien ja etuuksien hyödyntämiseen henkilöstön hankinnassa ja työsuhteen aikaiseen tukeen. Yritykset hyötyvät maksuttoman palvelumallin käyttämisestä, koska se vähentää rekrytointikustannuksia, esimiesten ja perehdyttäjien ajankäyttöä sekä helpottaa uusien työsuhteiden aloittamista kokonaisvaltaisesti. Palvelumallia tarjotaan kaikille yrityksille, jotka ovat valmiita vastuullisiin rekrytointitekoihin.

Palvelusta saa lisätietoa Päivi Patalalta 050 4420 185.

Tule Töihin kehityshanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.