VMP-konsernissa uudet yritykset toivotetaan tervetulleiksi yhteiselle matkalle

VMP-yhtiö kasvaa strategiansa mukaisesti yritysostojen avulla yhä suuremmaksi henkilöstöpalvelualan toimijaksi. Organisaatioiden yhdistymisten mukanaan tuomia hyötyjä pyritään tunnistamaan ja kirittämään VMP-konsernissa suunnitellulla Welcoming-mallilla, jonka onnistumista mitataan perinteisten tulosmittareiden lisäksi tunneteknologian avulla.

Orgaanisen kasvun lisäksi VMP haluaa myös yritysostojen avulla laajentaa palveluvalikoimaansa ja levittäytyä uusille toimialoille. Yritysostot tuovat taloon uutta näkemystä, osaamista ja rikastavat koko työkulttuuria. Integraatioihin liittyy yleensä myös törmäysriskejä, joita VMP pyrkii uudella Welcoming-mallilla lieventämään merkittävästi.

”Me VMP:llä haluamme tutustua uusiin työntekijöihin ja asiakkaisiin niin, että kykenemme tunnistamaan ostetun organisaation erityisvahvuudet. Erittäin tärkeässä roolissa ovat myös ihmiset, joita muutostilanne koskee. Meidän tapamme on ottaa uusi yritys ja sen potentiaali haltuun pehmeillä arvoilla ja ihmistä kunnioittaen”, kommentoi VMP:n asiakaskokemusjohtaja Hanna-Kaisa Hynni.

Vuonna 2018 VMP osti kolme yritystä ja yhdisti kaksi olemassa oleva yhtiötä. Tervetulomalli pilotoitiin Henkilöstötalo Voimassa loppuvuodesta ja sen kehitetty versio jalkautettiin seuraavaksi Enjoy-konserniin alkuvuodesta. Henkilökohtaiset tapaamiset, uusien kollegojen ja työparien yhteen saattaminen ja perehdytys oman tutorin avulla ovat saaneet paljon kiitosta.

Hynni kertoo Welcoming-mallin tähtäävän myös operatiiviseen tehokkuuteen. ”Muutokset vaikuttavat ostettavaan yritykseen, mutta muuttavat myös VMP:tä. Mahdollistamalla henkilöstön aktiivisen osallistumisen toisiimme tutustumisessa, pääsemme myös menestykseen. Inhimillisellä lähestymisellä opimme kaikki toisistamme ja työyhteisöistä nopeasti. Olemalla avoimia puolin ja toisin, olemme paljon valmiimpia ratkomaan myös tehokkuuteen tähtääviä tavoitteita.”

Tutkittua tunnetietoa muutoksista toiminnan pohjaksi

VMP-konserni on tunnettu korkeasta työhyvinvoinnistaan, joka muodostuu avoimesta ja välittävästä ilmapiiristä. Yksipuoleisen tiedottamisen sijaan koko henkilöstölle annetaan mahdollisuus kertoa tunteistaan modernilla digitaalisella sovelluksella pelkkien sanallisten palautteiden sijaan.

Työntekijöiden ja henkilökunnan tunnekokemuksia mitataan suomalaisen startup-yritys NayaDayan palvelulla. Ratkaisun avulla tunnistetaan tunteita, ennakoidaan käyttäytymistä sekä vahvistetaan sitoutunutta ja työyhteisöä palvelevaa toimintaa. Tieteelliseen tutkimukseen ja algoritmiin perustuvilla online-työvälineillä ja mittareilla luodaan koko yhteisöön uudenlaista vuorovaikutusta ja ymmärrystä.

Hanna-Kaisa Hynni kertoo tunnekyselyn ylittäneen odotukset henkilökunnan aktiivisesta osallistumisesta. ”Voidaksemme auttaa ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä haluamme tunnistaa tunteita, kannustaa avoimuuteen, vahvistaa hyvyyttä ja löytää keinoja passivoivien tunteiden käsittelyyn. Uudenlainen tunneteknologia auttaa meitä johtamaan ihmisiä ja se on otettu todella aktiivisesti vastaan. Enemmän EQ:ta (Emotional Intelligence) IQ:n sijaan sopii toimialaamme, jossa ihminen on toimintamme keskiössä.”

Lisätiedot:

Hanna-Kaisa Hynni, asiakaskokemusjohtaja, VMP, puh. 040 307 5016, hanna-kaisa.hynni@vmp.fi