Vuokratyön myytit murtuvat: vuokratyöntekijät tyytyväisiä ja sitoutuneita

Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n tutkimuksen mukaan vuokratyöntekijät näkevät vuokratyön yhä useammin avaavan heille uusia työllistymismahdollisuuksia. VMP:n osalta tutkimus osoittaa, että vuokratyöntekijät sitoutuvat työhön, mikä on tärkeää niin työn tuloksen kuin työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Vuokratyöntekijöiden näkemyksiä tarkastelleessa tutkimuksessa VMP:n vuokratyöntekijät olivat keskimääräistä tyytyväisempiä. VMP nousi kärkeen kokonaisarvosanassa etenkin vuokratyön tekemisen mielekkyydessä (VMP:n keskiarvo 3,89; muiden yritysten 3,63). Yleisesti VMP:n vuokratyöntekijöiden asenne näyttää olevan vuokratyötä kohtaan myönteisempi kuin vuokratyöstä yleisesti ajatellaan. Jopa yhdeksän kymmenestä VMP:n vuokratyöntekijästä suosittelisi vuokratyön tekemistä tuttavilleen.

– Sitoutuneet, hyvinvoivat työntekijät auttavat asiakasyrityksiämme menestymään ja edistävät myös työyhteisön hyvinvointia. Pitkäaikaiset vuokratyöntekijät tuottavat yrityksille lisäarvoa, kun perehdytyksiä ei tarvitse jatkuvasti aloittaa alusta, ja työyhteisön yhteishenki kasvaa, kun työkaverit säilyvät pitkään samoina, VMP:n kehityspäällikkö Tita Vapaavuori kokoaa.

Vuokratyö kasvattaa uramahdollisuuksia

Iso osa vuokratyöntekijöistä kokee määräaikaisen työn lisäävän työllistymismahdollisuuksiaan: vuokratyön nähdään auttavan uusien uramahdollisuuksien saamisessa. VMP:n vuokratyöntekijöillä keskiarvo ylitti tässä kohtaa muiden vuokratyöyritysten vastaajien keskiarvon (VMP:n keskiarvo 4,17; muiden yritysten 3,97).

– Vuokratyö voi olla avain vakituiseen työhön. Se myös auttaa vielä omaa urapolkuaan etsiviä työntekijöitä hahmottamaan, millaista työtä he haluavat tulevaisuudessa tehdä. Toisaalta tutkimus osoitti myös, että noin puolet vuokratyöntekijöistämme ei etsi vakituista työtä, vaan on tyytyväinen vuokratyön tekemiseen nykyisessä elämäntilanteessaan, kertoo VMP Varamiespalveluiden vt. toimitusjohtaja Jani Suominen.

fiilis-1

Vuokratyöntekijöiden vastauksissa korostui myönteisesti etenkin VMP:ssä hoidetut työsuhdeasiat, kuten perehdytys, koulutusmahdollisuudet ja palkanmaksu. VMP:n vuokratyöntekijät kokevat muita useammin pystyvänsä hyödyntämään ja kehittämään omaa osaamistaan vuokratyön avulla (VMP keskiarvo 3,95; muiden yritysten 3,75).

Myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja työntekijän toiveiden huomioiminen töitä tarjotessa nousivat kaikkien yritysten vertailukeskiarvon yläpuolelle.

– Yli puolet meidän kauttamme töitä hakeneista on työllistynyt viikon sisällä. Tutkimuksen mukaan kokemukset VMP:n vuokratöistä osoittautuivat ennakko-odotuksia positiivisemmiksi, Suominen sanoo.

Tutkimuksen toteutti Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL huhtikuussa 2018, ja tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki maamme auktorisoidut vuokratyöyritykset. Yhteensä tutkimukseen osallistui 7165 vuokratyöntekijää 26 yrityksestä. Tutkimukseen vastanneista 329 oli VMP:n vuokratyöntekijöitä.

VMP-konserni on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauksen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa ja sillä on rekrytointipisteet Virossa ja Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Staffplus-, Personnel-, Romana Management-, Eezy- ja Alina-brändit.