Vuokratyöntekijät jaksavat työssään muita työntekijöitä paremmin

 

Vuokratyöntekijöiden mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat vuosi vuodelta myönteisempiä. Keväällä VMP Varamiespalvelun työntekijöille toteutettu Hyvä työvire -tutkimus tukee koko alan positiivista kehitystä. VMP:n helmikuussa 2017 teettämän tutkimuksen mukaan 84 % sen vuokratyöntekijöistä voi työssään hyvin.

Vuokratyöalan keskiarvo työssäjaksamiselle on 4,1, kun Suomen kaikkien alojen keskiarvo on 3,7.
Vallalla on edelleen vanhanaikaisia käsityksiä siitä, kuinka vuokratyöntekijät eivät ole tyytyväisiä työhönsä ja voivat huonosti. VMP:n ja alan liiton HPL:n tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vuokratyöntekijät voivat keskimäärin muita paremmin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että sairauspoissaoloja on vähän”, VMP Groupin HR-johtaja Matti Vuohiniemi sanoo.

VMP:n työntekijöiden poissaoloprosentti on valtakunnallisesti kaikkien alojen keskiarvosta vain noin puolet, 2 %. Vuohiniemi toteaakin työhyvinvoinnin olevan tulevaisuudessa mille tahansa yritykselle merkittävä investointi, joka tuottaa sijoituksensa takaisin. Samalla hän haastaa yritykset kääntämään työhyvinvointiajattelun päälaelleen.

Suurin osa työterveyskyselyistä keskittyy pelkästään ihmisten työviihtyvyyden ja hyvinvoinnin ongelmiin. Kuitenkin usealle meistä työ on yksi onnea tuottavista asioista. Siksi VMP:n työterveyskyselyjen lähtökohta on, mikä saa työntekijämme viihtymään töissä.”

Työhyvinvointia edistääkseen VMP on perustanut työntekijöilleen viihdy.vmp.fi-nettisivun, jonka kautta työntekijöitä kannustetaan tekemään viihtyvyyttä edistäviä tekoja ja kertomaan niistä.
”VMP Varamiespalvelun tavoite on kehittää ja muuttaa työelämää. Siksi kokeilemme jatkuvasti uusia keinoja, joilla työhyvinvointia voi parantaa”, Vuohiniemi valottaa.

VMP:n työntekijöillä oli esimerkiksi mahdollisuus saada käyttöönsä Vierumäen HappyHealthyPeople –mobiilisovellus puolen vuoden ajaksi.

Lisäksi työntekijämme ovat saaneet tukea itselleen juuri siihen, mikä parantaa omaa hyvinvointia eniten. Joillekin se on tarkoittanut oman ajanhallinnan parantamista ja toisille lisää liikuntaa.
Tutkimuksen vastasi noin 1000 vuokratyöntekijää ja sen toteutti VMP:n yhteistyökumppani eläkevakuutusten asiantuntija Etera.

Lisätiedot:
VMP Groupin HR-johtaja Matti Vuohiniemi
+358 40 307 5005
matti.vuohiniemi@vmp.fi