VMP Urapalvelu tuottaa Työllistä taidolla -hanketta useilla paikkakunnilla

VMP Urapalvelu pärjäsi hienosti Uudenmaan ELY-keskuksen kilpailutuksessa ja pääsi yhdeksi palveluntuottajaksi kaikilla 15 ELY -alueella. Kaikkiaan hankkeeseen valittiin kymmenen tahoa, jotka palvelua tuottavat. Työllistä taidolla -hankkeen tarkoituksena on ohjata, auttaa ja sparrata pieniä kasvuyrityksiä ensimmäisissä rekrytoinneissa.

Palvelussa tehdään ensin alkukartoitus, jossa selvitämme yrityksen liiketoiminnallisen tilanteen ja millaiset kasvunäkymät yrityksellä olisi työllistämisen tai työn hankkimisen kautta. Seuraavassa vaiheessa annamme henkilökohtaista neuvontaa ja teemme käytännöllisen etenemissuunnitelman. Palvelun lopuksi käymme vielä läpi loppusparrauksen, jossa varmistetaan yrityksen valmiudet hankkia itsenäisesti työvoimaa. Palvelu on osallistuville yrityksille ilmainen.

Sopimuskausi on 15.5.2019 – 31.12.2020, ja tämän lisäksi optio yhteen lisävuoteen.

Aiempien kokemusten pohjalta pienillä yrityksillä tai aloittelevilla yrittäjillä voi olla epävarmuutta ja huolia työvoiman hankkimiseen liittyen. He saattavat pohtia esim. paljonko rekrytointi maksaa, mitä jos työntekijä ei sovikaan yritykseen, mitä jos työtä ei riitä jatkuvasti tai osaanko hoitaa kaikki työnantajan velvollisuudet oikein. Palvelusta saa konkreettisia neuvoja työnantajana toimimiseen.

-VMP:llä on pitkä kokemus työnvälityksestä, yrittäjyydestä ja työvoiman rekrytoinnista kaikkialla Suomessa. Koemme siksi olevamme pienille kasvuhakuisille yrityksille paras kumppani ja mentori, kun he alkavat miettiä ensimmäisiä rekrytointeja. Työvoiman oikeanlaisella lisäämisellä, sekä rekrytointien onnistumisella on suuri merkitys yrityksen kasvun kannalta ja haluamme ehdottomasti olla auttamassa maamme yrittäjiä onnistumaan. Pienten yritysten kasvuedellytyksien varmistaminen tukee myös Suomen tavoitetta nostaa työllisyysastetta – toteaa VMP Urapalveluiden liiketoimintajohtaja Heikki Ruohonen.

Työllistä taidolla on valtakunnallinen Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan TE-toimiston rahoittama ja hallinnoima hanke. Palvelulla pyritään tukemaan yritysten vakaata kasvua tarjoamalla maksutta tietoa ja neuvontaa työnantajuudesta ja työn hankkimisen eri muodoista, sekä helpottamaan sopivien osaajien etsimistä.

 Palvelun tarjoaa TE-toimisto, mutta sen toteutuksesta vastaavat yksityiset palveluntuottajat. Palvelua tarjotaan valtakunnallisesti viidellätoista eri ELY-alueella.

Lisätietoja:

Heikki Ruohonen, liiketoimintajohtaja, julkishallinto

VMP Oyj, puh. 040 142 9752, heikki.ruohonen@vmp.fi