Liputukset

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että Eezy:lle. Eezy:llä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Eezylle tehtävä liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä osoitteeseen liputus@eezy.fi

Finanssivalvonnan yhteystiedot sekä liputusilmoituksessa käytettävä lomake löytyvät heidän sivuiltaan (linkki alla).

Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta

(Päivitetty 04.9.2020)

Yhtiön osakkeenomistajilta saadut ilmoitukset: