Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän esittely

Sami Asikainen

s.1971, yo-merkonomi

Suomen kansalainen

Eezy Oyj:n toimitusjohtaja (2019–)

Keskeinen työkokemus

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, toimitusjohtaja (2014-2019)
Wulff Oy Ab, toimitusjohtaja (2011-2014)
Oy Hartwall Ab (1998-2011)

 

Hannu Nyman

s. 1969, DI, KTM

Suomen kansalainen

Eezy:n talous- ja hallintojohtaja (2019-)

 

Keskeinen työkokemus:

Efecte Oyj, talousjohtaja (2017-2019)

Affecto Oyj, johtaja M&A, IR,  (2004-2015)

Conventum Corporate Finance Oy, apulaisjohtaja (2002-2004)

Conventum Pankkiiriliike Oy, pääanalyytikko (1999-2002)

TAI-tutkimuslaitos, projektipäällikkö (1996-1999)

TAI-tutkimuslaitos, tutkija (1993-1995)

 

Thomas Hynninen

s. 1971, ETM
Suomen kansalainen

Johtaja, Työ ja osaajat (2021-)

Keskeinen työkokemus

Eezy Personnel Oy, liiketoimintajohtaja (2020-2021)

Terveystalo, myynti- ja asiakkuusjohtaja (2010-2019)

Dell Suomi, myyntijohtaja, Business Controller (2009-2010)

Silja Line, esimies- ja kehitystehtävät (1998-2007)

Keskeiset luottamustehtävät

Kiinteistö oy Kalliokelo (2018-)

Pasi Papunen

s. 1963, VTM

Johtaja, asiantuntijapalvelut (2020-)

 

Keskeinen työkokemus

Papua Consulting, toimitusjohtaja ja konsultti (2014-)

Promotive Group, hallituksen puheenjohtaja (2013-)

Suomen Terveystalo Oy, johtaja (2011-2014)

Perfecto Ltd, toimitusjohtaja ja useat johtotehtävät (2004-2011)

BNL Euro RSCG, johtava osakas (1994-2004)

Dativo Oy, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö (1989-1993)

Hanna Lehto

s. 1984, filosofian maisteri
Suomen kansalainen

Johtaja, ihmiset ja kulttuuri

Keskeinen työkokemus

Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, viestintä- ja markkinointijohtaja (2018-)
Smile Henkilöstöpalvelut Oyj, (2017-)
Tampereen Ritarihuone Oy, projektipäällikkö (2016)
Tekonivelsairaala Coxa Oy, suunnittelija (2010-2016)

Isa Merikallio

s. 1968, oikeustieteen ylioppilas
Suomen kansalainen

Eezy Oyj, sisältöjohtaja (2021-)

Keskeinen työkokemus

ForceForGrowth Oy (ent. Redera Oy), perustajaosakas, yrittäjä (2002-2021)
NFO Infratest Oy, perustajaosakas, johtaja (1997-2002)
Marketing Radar Ltd., tutkimusjohtaja, tutkimuspäällikkö, tutkija (1993-1997)

Päivi Salo

s. 1980, KTM
Suomen kansalainen

Eezy Oyj, digijohtaja (2021-)

Keskeinen työkokemus

Pohjola Sairaala Oy, IT- ja markkinointijohtaja, 2017-2021
Diacor terveyspalvelut Oy, liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2014-2017
Canon Oy, liiketoiminnan kehityspäällikkö, 2010-2014
Nokia Siemens Networks, Solution Planning Manager, 2007-2010
Nokia, Solution Planning Manager, 2004-2007

Toimitusjohtajan tehtävät

Eezy:n toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen antamien valtuuksien ja suuntaviivojen sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja informoi hallitusta Eezy:n strategian, liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat: hallituksessa keskusteltavien asioiden käsittely ja valmistelu, Eezy:n toiminnan kehittäminen yhdessä hallituksen kanssa hallituksen kanssa hyväksymän strategian tavoitteiden mukaisesti ja hallituksen päätösten asianmukainen täytäntöönpano. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi Eezy:n juoksevan hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä luotettavasti. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi siitä, että Eezy:ssä noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja sovellettavia määräyksiä. Toimitusjohtaja toimii puheenjohtajana Eezy:n johtoryhmän kokouksissa.

Eezy:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta ja palkkiosta, pitkän ja lyhyen aikavälin kannustintavoitteet sekä toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Hallituksella on oikeus erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Johtoryhmän tehtävät

Eezy:n johtoryhmän jäsenet nimittää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä sekä koordinoi konsernin johtamista.

Tärkeimmät johtoryhmässä käsiteltävät asiat ovat konsernin strategia ja vuosisuunnittelu, talouden ja myynnin suunnittelu ja seuranta, yritysostot, liiketoimintojen yhdistämiset ja muut liiketoimintaan liittyvät investoinnit. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää Eezy:n liiketoimintaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden ja hallituksen hyväksymän strategian mukaisesti.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa tai tarpeen niin vaatiessa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmä ei ole päätöksentekoelin, vaan sen käsittelemät ja suosittelemat asiat käsitellään Eezy:n hallituksessa tai toteutetaan toimitusjohtajan valtuuksin. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin.