Osingonjako

Osinkohistoria

 

YhtiökokouspäiväOsinko euro/osake
28.3.20190,08
22.8.20190,136
22.8.20190,10  (pääoman palautus)
21.4.2020Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 0,20 eur osingosta. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
10.11.2020 Hallituksen päätös0,10

Osinkopolitiikka

Eezy:n tavoitteena on jakaa osinkona Eezy:n osakkeenomistajille 30–50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja yhtiön taloudellisen aseman, kassavirran ja kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta.