Perustiedot osakkeesta

Eezy:n osake ”Eezy” on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalla. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki Eezy:n osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun yhtiön varojenjakoon (sisältäen varojenjaon purkautumistilanteissa). Eezy:n rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa, ja yhtiöllä on Smile-yritysoston jälkeen 24 849 375 osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja vähimmäispääomasta.