Taloustietoa

Eezyn avainluvut

Seuraavassa taulukossa esitetään Eezy-konsernin tietoja vuosilta 2018-2020.

Tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu202020192018
Tuloslaskelman tunnusluvut
Liikevaihto190 637169 78481 698
Käyttökate (EBITDA)13 49512 58610 070
Käyttökateprosentti7,1 %7,4 %12,3 %
Liikevoitto5 5658 0228 154
Liikevoittoprosentti2,9 %4,7 %10,0 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1 2903 7771 077
Käyttökatteeseen vaikuttavat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät7593 7771 077
Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA)14 25416 36311 146
Oikaistu käyttökateprosentti7,5 %9,6 %13,6 %
Oikaistu liikevoitto6 85611 7999 230
Oikaistu liikevoittoprosentti3,6 %6,9 %11,3 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,110,250,38
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa0,110,25
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, laimentamaton, kpl24 849 37518 296 10910 559 819
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana, laimennusvaikutuksella, kpl24 997 33218 301 372
Osakemäärä kauden lopussa, kpl24 849 37524 849 37514 799 198