Yhtiökokous 2022

Eezy Oyj varsinainen yhtiökokous 12.4.2022 (alustava päivä)

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään maanantaina 31.1.2022. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@eezy.fi tai postitse osoitteeseen Eezy Oyj, lakiasiainjohtaja Ilpo Toivonen, PL 901, 20101 Turku.