Vastuullisuus

Vastuullisuus Eezy:llä

Eezy:n vastuullisuus kiteytyy visioomme auttaa työntekijöitä ja työnantajia menestymään
tulevaisuuden työelämässä. Tähän pyrkiessämme vastuullisuus on luonnollinen osa liiketoimintaamme. Toimimme henkilöstöpalvelualla, minkä ansiosta toiminnassamme korostuu erityisesti sosiaalinen vastuu eri muodoissaan.

Työelämä on suuressa murroksessa. Autamme ihmisiä ja yrityksiä muutoksessa muun muassa kehittämällä uusia työntekomahdollisuuksia ja parantamalla työntekijöiden ammatillisia valmiuksia. Meille on tärkeää, että välittämämme vuokratyö on reilua sekä työntekijälle että vuokratyövoimaa käyttävälle yritykselle.

Vastuullisuustekomme perustuvat seuraaviin teemoihin

VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

  • Toimimme reilusti työelämässä.
  • Panostamme henkilöstömme ammattitaitoon ja viihtymiseen.
  • Autamme ihmisiä kiinni työelämään.

VASTUULLISET PALVELUT

  • Räätälöimme palvelumme asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin.
  • Opastamme asiakkaitamme työelämään liittyvissä kysymyksissä.
  • Käsittelemme kaikkea dataa huolellisesti.

VASTUULLINEN TOIMIJA YHTEISKUNNASSA

  • Pyrimme madaltamaan työllistymisen kynnystä.
  • Saamme toiminnallamme aikaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
  • Teemme ympäristöystävällisiä valintoja.

VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Investoimme ihmisiin merkittävästi ja kehitämme aktiivisesti työhyvinvointia. Lisätietoa henkilöstömme viihtymiseen liittyvistä toimista löytyy sivulta 25. Parannamme työntekijöiden ammatillisia valmiuksia koulutustarjontamme kautta, johon kuuluu muun muassa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYEAT ja vuokratyöntekijöille järjestettävää koulutusta.

Työsuhdeasioiden hoitaminen onnistuneesti on kriittistä Eezy:n liiketoiminnalle. Sitoudumme toimimaan työelämän pelisääntöjen, lainsäädäntöjen ja työehtosopimusten mukaisesti. Teemme yhteistyötä ammattiliittojen kanssa ja noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja sekä työehtosopimuksia. Välitämme aidosti vuokratyöntekijöidemme työturvallisuudesta: vaikka ensisijainen vastuu on asiakasyrityksellä, keräämme tietoa työtapaturmista ja kehittämme turvallisuutta yhteistyössä yritysten kanssa.

Eezy:llä on merkittävä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Vuokratyö on hyvä väylä esimerkiksi maahanmuuttajien työllistymiseen tai nuorten ensimmäiseen työpaikkaan. Neuvomme sekä valmennamme maahanmuuttajia paikalliseen työelämään liittyvissä kysymyksissä. Olemme
merkittävä nuorten työllistäjä: vuonna 2018 työllistimme 1000 alaikäistä nuorta kesätöihin.

 

VASTUULLISET PALVELUT

Keräämällä ymmärrystä asiakkaistamme, voimme kohdentaa ja räätälöidä palvelumme asiakkaillemme sopiviksi. Lähestymme asiakkaan tarpeita esimerkiksi sisällön ja laajuuden, työvoiman tarpeen tai työnantajan ja -tekijän ominaisuuksien näkökulmista.

Eezy:llä toimii asiakaspalvelu, josta työntekijäasiakkaamme saavat apua työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi koskien palkkatodistusta, verokorttia tai Eezy Express-palkkaa. Meidän kauttamme työllistyy paljon nuoria, ja näemme asiakaspalvelun erittäin tärkeäksi kanavaksi auttaa. Lisäksi autamme ja opastamme Eezy:n käyttäjiä myös palvelun ulkopuolisissa itsensä työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Eezy käsittelee suurta määrää dataa esimerkiksi rekrytoinnissa ja huomioimme tietosuojan kohtaamisissamme niin verkossa kuin kasvotusten. Vuoden aikana toteutimme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantuloon liittyvän projektimme, johon liittyen Eezy:lle luotiin tietosuojaorganisaatio ja otettiin käyttöön uusia prosesseja asianmukaisen tietosuojan varmistamiseksi.

 

VASTUULLINEN TOIMIJA YHTEISKUNNASSA

Haluamme madaltaa työllistymisen kynnystä ja edistää vuokratyön sekä itsensä työllistämisen houkuttelevuutta. Esimerkki Eezy:n käytännön vaikuttamisesta on Urapalvelu, joiden tuotannossa teemme yhteistyötä TE-palvelujen kanssa. Pyrimme myös luomaan yhteisesti hyväksyttyjä toimintamalleja yhteistyössä liittojen kanssa. Vuokratyöntekijöiden näkemyksiä tarkastelleessa Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n tutkimuksessa Eezy:n vuokratyöntekijät olivat keskimääräistä tyytyväisempiä.

Vuoden aikana loimme toiminnallamme arvoa useille sidosryhmillemme. Olemme merkittävä työnantaja ja maksamme verot ja muut maksut Suomeen. Positiivinen vaikutuksemme yhteiskuntaan näkyy myös oppilaitosyhteistyössä ja kulttuurin sponsoroinnissa.

Palveluyrityksenä edistämme ympäristöystävällisyyttä muun muassa suosimalla sähköisiä dokumentointi- ja perehdytysratkaisuja ja joukkoliikennettä sekä huomioimalla ympäristönäkökulman palvelutarjoajien valinnoissa. Tekemisessämme painottuu kestävän kehityksen mukaisen asenneilmapiirin edistäminen.