Yhtiökokous 04/2021

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 13.4.2021. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tulee toimittaa 31.1.2021 mennessä kirjallisesti osoitteeseen yhtiokokous@eezy.fi